Bidden: tegen wie hebben we het eigenlijk?

Op onze uitnodiging houdt Sytze de Vries dinsdag 9 december een lezing over het thema ‘bidden’.

Sytze de Vries is theoloog, predikant, tekstschrijver, dichter en publicist. In zijn lezing gaat hij dieper in op vragen over bidden. Want tegen wie hebben we het eigenlijk als we bidden? Komt er antwoord? Heb je het als je bidt niet gewoon tegen jezelf? En als je bidt tot God, welke woorden kies je dan? Of gaat het bij bidden alleen om stil worden en luisteren? Als je voorbidder bent in de kerk, hoe bid je dan zo, dat anderen zich in jouw gebed kunnen vinden en mee kunnen bidden? Is er verschil tussen het bidden van katholieken en protestanten? En hoe zit het met bidden tot heiligen?

Met de aanwezigen wil Sytze de Vries over deze en nog andere vragen van gedachten wisselen. Een inspirerende lezing voor iedereen die zich voornoemde vragen wel eens stelt of daarover wil nadenken.

Aanmelden voor de lezing wordt op prijs gesteld. Daarvoor kunt u terecht bij de pastoor van de Oud-Katholieke kerk, Drs. L.E. Wijker. Hij kan ook meer informatie over de avond geven. Pastoor Wijker is per mail bereikbaar via pastoor@stvitus.nl of telefonisch op nummer 035-624 80 09.

De lezing vindt plaats in gebouw ‘de Akker’, Melkpad 14a.
Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.