Aan het licht gebracht…

Dat is de betekenis van het Griekse woord Epifanie. Op de kerkelijke kalender staat het woord genoteerd bij 6 januari met als ondertitel ‘Openbaring van de Heer aan de volken’. Dit jaar vieren we in onze kerk Epifanie op zondag 4 januari. Dan lezen we in het evangelie volgens Mattheüs over de magiërs die op zoek waren naar de door een ster aangekondigde koning. Na allerlei verwikkelingen vonden de magiërs (of wijzen) hun koning in Bethlehem. Daar gaven zij Hem goud, wierook en mirre, geschenken waar een symbolische waarde aan werd verbonden. Goud verwijst dan naar wijsheid, wierook naar het gebed en in mirre zien we de zalving gesymboliseerd.

Epifanie: de Koning met een hoofdletter wordt aan het licht gebracht en is het licht zelf. Epifanie is de manifestatie van God in de wereld. Dat licht werd opgemerkt door bruiloftsgasten, Johannes de Doper, vissers en zieken, talloze andere mensen en dus ook de magiërs uit een ander volk.

Afbeelding: Franco Costa.