Waarom zou je eigenlijk in de kerk trouwen?

Die vraag klonk aan het begin van de trouwdienst van Arjan van Dam en Renate van Halen op oudejaarsdag.
‘Omdat als je niet in de kerk trouwt, zo’n onderneming als een huwelijk alleen maar mislukken kan? Omdat de almachtige God door onze gebeden en gezangen gunstig gestemd moet worden over dit huwelijk? Is Hij de magische macht die ons te hulp zal schieten in moeilijke tijden? Om onze menselijke kleinheid wat ruggesteun te geven? Trouw je daarom in de kerk?’

Dat is het dus allemaal niet, vertelde vriend van het bruidspaar Dio van Maaren aan het gemengde publiek dat aanwezig was bij het huwelijk. ‘Bij een trouwdienst gaat het om het ‘sacrament van het huwelijk’,  een teken dat ons erbij bepaalt dat er een andere stem is die meeklinkt. Een ongehoorde en onhoorbare stem. De stem van God zelf die zegt: “Ik ben erbij”.

Dat op zich is geen garantie voor een lang en gelukkig huwelijksleven: “Weten dat God erbij is, dat zijn stem klinkt, zal door ons zelf bevestigd moeten worden.  En bevochten. Er is hier geen sprake van tovenarij of magische bescherming. God – met al zijn macht – kan niet veel meer doen, dan wachten op de stoep van ons leven of wij hem zien in het voorbijgaan van elke dag. En God staat er net zo ‘machteloos’ bij als wij: wachten tot jullie – tot wij – zelf in willen gaan op die beloftes die jullie hem en elkaar doen. Dan pas zegt God: ‘OK Ik ben erbij’.

Het was het begin van een mooie viering waarin het ja-woord klonk, de kinderen van het bruidspaar lichtjes op het altaar zetten en wensen uitspraken en waarin werd gelezen uit 1 Corinthiërs 13 over de liefde.
‘Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. ‘

Namens de hele parochie St. Vitus: gefeliciteerd en God’s zegen!