Tweede lezing over Oud-Katholiek

Kazuifels, kaarsen, kleuren, wierook. Staan, zitten, knielen. Er is heel wat op te merken en te ervaren tijdens een viering.
De volgorde waarin dit alles gebeurt is niet zomaar en staat genoteerd in de liturgie.
Maar wat is dat eigenlijk, liturgie? Kunnen moderne mensen daar nog iets mee?

Pastoor Dr. Mattijs Ploeger komt op 24 februari naar de kerk om daar over te praten en in gesprek te gaan.
Over eeuwenoude tradities en nieuwe gebruiken.

Welkom voor deze lezing die om 20.00 uur zal beginnen.