God, geloof en modern levensgevoel

Thema-zondag

Kun je als modern mens nog wel gelovig zijn? Kun je als gelovige wel een modern mens zijn? Kun je blijven nadenken, ook – of juist – als je zondags in de kerk zit?

Zondag 29 maart is er weer een thema-zondag. In de viering zullen aartsbisschop Joris Vercammen en pastoor Leen Wijker voorgaan. Het is die zondag de vijfde zondag van de Veertigdagentijd, zondag Judica. Zo genoemd naar de beginregel van psalm 43: ‘Judica me, Deus’ of ‘Doe mij recht, o God’ .

De evangelielezing is uit Johannes 12, het hoofdstuk waar Jezus ook spreekt over zijn dood. Hij zegt dan onder andere: “Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.”

In de preek zal worden ingegaan op de lezingen. Na de viering praten we verder door over wat we gehoord hebben en wat we er zelf van denken. We doen dat in De Akker, na eerst een kop koffie te hebben gedronken. Tegen 13.00 uur ronden we alles af en dan staan er broodjes en een sapje klaar.

Welkom om mee te vieren en mee te praten!
 

(afbeelding:Henri Lindegaard)