Nieuwe lector en gezalfde handen

In de eucharistierviering van afgelopen zondag werd Anita Sonnenschein aangesteld als nieuwe lector van de parochie. Twee jaar studie rond 18 zaterdagen gingen eraan vooraf, voordat ze dan het lectorenkleed kreeg aangemeten om haar taak te gaan vervullen, zoals die zo officieel omschreven wordt:

“Een lector is een parochiaan – een leek – die binnen de zondagse vieringen of daar buiten aandacht vraagt en geeft aan het lezen van de Schrift en het gebed. Hij of zij kan ook de voorbeden verzorgen in de zondagse vieringen. In een aantal parochies wordt met regelmaat een vervangende dienst van Schrift en Gebed op de zondagmorgen gehouden, dergelijke diensten worden door lectoren geleid en zij kunnen daarin ook een overweging houden.”

We wensen Anita alle sterkte en inspiratie toe!

Maar daarmee was het nog niet gedaan. Want in dezelfde viering werd Martien Camphuis gezalfd met de olie voor de geloofsleerlingen, als tussenstadium op haar weg naar haar doop, die in de komende paasnacht zal plaatsvinden.

Klik hieronder op een van de kleine plaatjes voor een fotoverslag.