De luiken gaan dicht.

Beloken Pasen is de zondag die volgt op Pasen. Beloken is een oud Nederlands woord en betekent zoveel als beluiken, gesloten luiken of dichtgaan. Denk maar aan het Engelse lock. Op die dag wordt de namelijk de paasweek (het paasoctaaf) afgesloten. Acht dagen – een octaaf – lang heeft het hoogfeest van Pasen mogen duren en op deze dag wordt dat feest afgerond. Naast het paasoctaaf kent de kerk ook het kerstoctaaf.

Deze tweede zondag van Pasen heeft nog een naam: ‘zondag Quasimodo’ of eigenlijk ‘zondag Quasimodo geniti’. Die naam is afkomstig van de  eerste woorden van de openingszang van deze dag ‘ Weest als pasgeboren kinderen, zo verlangend naar de geestelijke en onvervalste melk’. Een tekst uit 1 Petrus 2.

Geloven is een groeiproces. En misschien kun je ook wel zeggen dat we zijn als kleine kinderen die nog maar nauwelijks kunnen bevatten wat er met Pasen is gebeurd. Het is de tijd van de verwondering. Maar, en dat horen we in de evangelielezing, ook de tijd van het ongeloof en de twijfel. We horen leerling Tomas zeggen: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven!’