Palmpasen processie

Kleurrijk volkje, die parochie van de St. Vitus. Dat blijkt maar weer als we er een keer op uit trekken, de buurt door.

De viering van Palmpasen begon buiten waar de priester de palmtakken wijdde. De takken herinneren aan de intocht van Jezus in Jeruzalem, aan de enthousiaste mensen langs de kant van de weg die hem Hosanna toeriepen en palmtakken op de weg legden als teken van de overwinning. De priester bidt bij de wijding om de vrede die Christus voor ons heeft verworven en dat we Hem mogen eren en navolgen.
De met wijwater besprenkelde en bewierookte takken worden daarna uitgedeeld met de woorden ‘vrede zij met u’.

Voorzien van palmtak vertrok de processie voor een ronde door de wijk. Het kruis voorop en achter de misdienaars de muziek, een flinke groep blazers. Daarna volgden de kinderen met hun kleurige palmpaasstokken, de priester en lector, en alle parochianen en stoetlopers. Tijdens de processie werden liederen gezongen tot iedereen weer in de kerk was.
Bij het laatste lied mochten de kinderen nog een processie door de kerk lopen:

Geef ere de Here
wie ouden en jongen
‘t hosanna eens zongen,
eert de Heer!

Na de viering werden palmpaasstokken mèt palmtakje weggebracht naar parochianen die de viering niet konden meemaken.