Themazondag

In september 2008, op de startzondag, zijn we begonnen met een serie van themazondagen. Komende zondag, 17 mei, zal de laatste van die reeks zijn.
Aartsbisschop Joris Vercammen gaat tijdens de viering in op God, geloof en modern levensgevoel. 

In de evangelielezing uit Johannes 15 horen we over vriendschap en liefde. ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden,’ zegt Jezus daar. En: ‘…vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.’

Na de viering praten we er samen over door, met koffie en een aantal vragen.
Tegen 13.00 uur ligt voor iedereen een broodje klaar.

Van harte welkom om mee te vieren en mee te praten!