Voorbereiding op de eerste Heilige Communie

Ze zijn al drie keer bij elkaar gekomen en voor het zondag 7 juni is, zullen ze nog een keer samenkomen. Vijf jongeren uit de parochie bereiden zich voor op hun eerste Heilige Communie. ‘Het heeft al te maken met volwassen worden,’ merkte een van hen op, ‘Wij denken er nu zelf over na en geven onze eigen antwoorden.’ Samen met pastoor Leen en catecheet Mariëtte en Inge hebben ze gelezen over de uittocht uit Egypte en het Pesachfeest. Er is doorgepraat over het laatste avondmaal en de liturgie is bekeken. Er vallen woorden als bevrijding, gedenken en met elkaar delen. Samen met Emiel, Benji, Judith, Maarten en Ronny kijken we uit naar een feestelijke viering.