Afscheid van organist Elly Bruining-Klören

Muziek en het orgel, wie daarover praat met Elly Bruining-Klören, raakt in een gesprek vol passie en vakkennis, maar bovenal vol liefde voor de muziek die de Heer van de kerk dient. Na ruim zestig jaar organist te zijn geweest, waarvan bijna veertig jaar in Hilversum moet Elly vanwege gezondheidsredenen stoppen met het bespelen van orgel.

Na pianoles op de muziekschool en orgellessen bij componist Alex de Jong werd Elly in 1950 benoemd tot organist van de kathedraal en parochie St. Gertrudis in Utrecht. Al spoedig na haar benoeming in Utrecht slaagde zij cum laude voor het examen aan het curatorium tot opleiding van organisten in de Oud-Katholieke kerk. Enige jaren later deed zij eindexamen conservatorium in Utrecht met als hoofdvak piano. Elly is organist geweest in Utrecht, Den Haag en Middelburg. Naast haar orgelspel in vieringen heeft zij ook veel concerten gegeven.

In het parochieblad van november jl schreef Elly: “Nu ik gedongen ben o.a. door spierreuma te stoppen zal het gemis groot zijn. Dat ik echter zo lang in een rijke traditie van liturgie en kerkmuziek heb mogen staan, stemt mij gelukkig en dankbaar. Muziek geeft tijdens vieringen extra vleugels aan het Woord. Hieraan te hebben mogen meewerken was en blijft een groot voorrecht! SOLI DEO GLORIA.”

Na de viering op 13 november biedt het kerkbestuur haar een receptie aan in De Akker. Met dank en grote waardering!