De WinterVitus

Een parochieblad met onder andere informatie over de vieringen en activiteiten rond kerst, berichten vanuit de parochie, een artikel over het schilderwerk aan de buitenkant van de kerk, de aankondiging van de parochiegids en – promiment op de middenpagina’s: het grote rooster voor de eerste zes maanden van 2013. Goed bewaren, want er wordt op u gerekend op de datum waar uw naam staat 🙂 Veel leesplezier gewenst met deze dubbele Sint Vitus.

NB Wilt u tekst aanleveren voor de Vitus van februari? Dan graag dus voor 13 januari 2013 en niet voor 14 oktober zoals nu in de colofon staat….