In gesprek met een jubilaris

Een dubbelfeestelijke viering op zondag 24 november aanstaande: George Blom viert dan zijn zestigjarig priesterjubileum en het echtpaar George en Maria Blom-Blokland viert dan tevens hun vijftigjarig huwelijk.
NB De aanvang van de viering is 10.30 uur.

Voor het parochieblad had Piet van Vledder een gesprek met de emeritus pastoor:

In zijn warme huiskamer heb ik een gesprek met de aanstaande jubilaris, emeritus pastoor Blom. George Blom wordt in 1928 in het toenmalige Batavia geboren als zoon van een zeeofficier. Op tweejarige leeftijd vertrekt hij met het gezin naar Nederland. Na de middelbare school begint hij aan een rechtenstudie. Met medestudenten worden vele gesprekken gevoerd over allerlei zaken. Eén vraag springt eruit: Heeft de mens een vrije wil of niet? Blom voelt de drang dieper door te dringen in de wereld van het christendom. In diverse kerken wordt gezocht naar een antwoord op de vraag op welke kerkgemeenschap de keuze zal vallen. Rooms-katholiek biedt dan nog te weinig ruimte, protestantse kerken bieden te weinig symboliek en uiteindelijk valt de keus op de Oud-Katholieke Kerk. Na deze zoektocht besluit George Blom zich te laten dopen en kan hij zich christen noemen, een bewuste keuze.
Een studie theologie volgt en na enkele jaren aan het Seminarium te hebben gestudeerd wordt hij in 1953 tot priester gewijd. De eerste aanstelling als geestelijke is in Egmond waar hij als kapelaan aan het werk gaat. Het werk als een soort hulppastoor bevalt wel in deze bloeiende gemeente. Na Egmond volgen andere plaatsen zoals Krommenie, Gouda waar hij zijn toekomstige vrouw Maria ontmoet en dan samen naar Dordrecht. Deze laatste plaats betekent dat de pastoor een groot gebied onder zijn zorgen krijgt: Noord Brabant, Zeeland, Limburg en een deel van België. Na een periode in Rotterdam wordt George Blom benoemd als pastoor in Egmond, waar de grote parochie veel tijd opeist. De kerk staat voorop en het recht blijft als hobby op de achtergrond meespelen. Pastoor Blom vertelt dat er veel werk is verzet op bestuurlijk niveau. Over de rol van de kerk in de huidige maatschappij zegt hij, dat de kerk haar betrokkenheid op de maatschappij moet blijven houden. Naastenliefde en betrokkenheid blijven belangrijk. Ook veranderende maatschappelijke ontwikkelingen buiten en binnen de kerk mogen we niet uit de weg gaan. George Blom voelde zich meer een dirigent dan een leider. Soms was sturing nodig wanneer zich een conflictsituatie voordeed. De betrokkenheid van de parochianen bij de gang van zaken in de kerk is gegroeid in de loop van de tijd en dat is een goede zaak. Zo zijn de gespreksgroepen en het verschijnsel Preek van de leek gekomen. Een ieder heeft zo zijn of haar eigen Godsbeeld. Het is een verrijking van het geloofsleven. Pastoor Blom kijkt met vrede terug op zijn loopbaan. Tot slot een aangepaste uitspraak van John F. Kennedy, voormalig president van de Verenigde Staten: Vraag niet wat de kerk voor jou kan doen. Vraag wat jij voor de kerk kunt doen. En met die aangepaste uitspraak is de jubilaris het helemaal eens.