Pinksteren 19 mei

In deze Pinkster-eucharistieviering (de Uitstorting van de Heilige Geest) gaan onze pastores Tjeerd Visser en Jutta Eilander gezamenlijk voor, zingt ons Koor, bespeelt Gerard de Ridder het orgel, en bidt Laurette Grasmeijer de voorbeden, waarin we ook bidden voor Bart Nieuwenhuizen, die van de week is aangereden door een auto, en na ziekenhuisopname nu thuis moet revalideren.

In deze Pinksterdienst is er na de Geloofsbelijdenis gelegenheid tot handoplegging, ziekenzalving, en zegening.

ZALIG PINKSTEREN voor u allen!