zondag 26 mei

Het is vandaag de 1e zondag na Pinksteren, de Feestdag van de Allerheiligste Drieëenheid: pastoor Tjeerd Visser gaat voor, Het Koor en Gerard de Ridder werken mee, en Mariëtte Smits bidt de voorbeden.

Na de dienst is er gemeentevergadering in De Akker.