zondag12 mei

Het is vandaag de zevende zondag van Pasen, die valt tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren, en daarom Wezenzondag wordt genoemd (vanwege de “verweesd” achtergebleven discipelen) …

In deze eucharistieviering gaat pastoor Tjeerd Visser voor, met assistentie van een buitenlandse geestelijke, verzorgen Koor en Jan Hallebeek de ondersteunende muziek, en bidt Loek Captijn de voorbeden, met daarbij jaarlijkse gedachtenis voor Wiebo Wierdsma.