EucharistievieringVoorganger: pastoor Victor Scheijde.