OKKH BBQ!

Beste medeparochiaan, gastlid of vriend van de parochie,

Op 28 juni wordt in de pastorietuin de jaarlijkse barbecue gehouden voor de gehele parochie.

Na de viering en het koffiedrinken is er aansluitend een borrel in de Akker en wordt het vuur onder de barbeque opgestookt. Vanaf ca 13.00 uur is het eten klaar en verhuizen we naar de tuin van de pastorie. U komt toch ook ?

Geef u dan zo snel mogelijk op bij :
Alice Parmentier
mail :  alice.parmentier@gmail.com
tel :  06-17834502

Aankomende zondag, waarin een aantal jongeren in de viering hun eerste heilige communie doet, is het tevens mogelijk u tijdens het koffiedrinken bij Alice op te geven.

Heeft u dieetwensen? Meld dit dan even. En vergeet niet om eventueel een tuinstoel mee te nemen om lekker te kunnen zitten.

En – niet onbelangrijk – mocht u willen helpen met het voorbereiden van de barbecue op de dag zelf, dan horen wij dit graag!

Een hartelijke groet namens het kerkbestuur,

Alice Parmentier