Najaarsgemeentevergadering

Twee keer per jaar, in het voorjaar en in de herfst, spreken het kerkbestuur en de gemeenteleden elkaar officieel tijdens de gemeentevergadering.
Woensdag 28 oktober is het weer zover.

Naast de vaste agendapunten als mededelingen, ingekomen stukken, notulen en rondvraag zal het die woensdag ook gaan over het aankomende werkbezoek van de bisschop, de landelijke Synode en de afgevaardigden namens de parochie Hilversum. Tevens zal ‘Kerken met stip’ worden toegelicht.
De vergadering begint  om 20.00 uur en wordt gehouden in De Akker.