Mission accomplished!

Afgelopen zaterdag was het zover: de eerste vuurdoop van Jillis en mij op de synode van onze kerk.
Hoe gaat zo iets er aan toe? Op basis van het voortraject zou het kunnen verzanden in oeverloze discussies over pietluttige details… Zoveel mensen ken ik nog niet, alleen wat gezichten van een clusterbijeenkomst.

Van even rustig beginnen is geen sprake. Het door Hilversum ingediende voorstel de voortgang van de studie naar “levensverbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht” niet afhankelijk te laten zijn van de kerken waarmee we als Oud-Katholieke Kerk in verbinding staan, maar zelf tot een standpunt te, komen maakt veel los.
Tijdens de pauzes worden we al regelmatig bevraagd naar onze motivatie. Op de website van de IKON worden we zelfs volledig verkeerd geciteerd, zonder ook maar een journalist gesproken te hebben!
Als uiteindelijk bij het agendapunt na hoofdelijke stemming besloten wordt om het Collegiaal Bestuur op de synode van 2010 met haar standpunt te laten komen, maakt een opluchting zich van mij meester.
Mission accomplished!

Aan het einde van de dag kan je dan de balans opmaken. De synode blijkt een onderhoudende bedoening te zijn, waar het stellen van de detailvragen vooral in de voorfase gebeurt.
Prettig dat we dit samen mogen doen en nu weten waar we onderdeel van zijn geworden.

Op naar de volgende synode!
Theo van Asselt