Gezocht


een secretaris en een penningmeester (m/v) voor de Raad van Kerken in Hilversum.

De Raad van Kerken is een gemeenschap van 17 christelijke kerken in Nederland. De Raad heeft als doel de oecumenische dialoog te bevorderen en bij te dragen aan gezamenlijke dienst aan de samenleving. Dit gebeurt op landelijk en op plaatselijk niveau.

In Hilversum hebben afgevaardigden uit de diverse kerken regelmatig overleg om elkaar te informeren en gezamenlijke projecten te ondernemen. Zo wordt de Zondag van de eenheid van de christenen (in januari) samen voorbereid, maar ook de Cantate op de Brink is een activiteit onder auspiciën van de Raad van Kerken Hilversum. Namens onze parochie neemt kerkmeester Henny Plomp – van Daal deel aan deze vergaderingen.

Kortom, de Raad van Kerken is een boeiende en belangrijke gemeenschap in onze samenleving.
Wie interesse heeft om de Raad van Kerken in Hilversum van dienst te zijn als secretaris of penningmeester, kan contact opnemen met de voorzitter, de heer H.J. Fijn van Draat. Telefoon 035 6219278 of email h.fijnvandraat@chello.nl.

Meer informatie over de Raad van Kerken op www.raadvankerken.nl.