Hark! The Herals angels sing

 

Vertrouwde hymnes, mooie gezangen, lezingen die al meevoeren naar het Kerstkind: het Festival of Nine Lessons and Carols deed het Kerstfeest al dichterbij komen. Mede dankzij de inzet van het koor van de kerk, de andere musici en de lezers.

Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuw geboren Heer!

(foto’s Marc de Groot)