In het land van geloven

 

Onder de noemer ‘Op reis in het land van geloven’ bieden elf Hilversumse kerken een ontdekkingsreis aan onder auspiciën van de plaatselijke Raad van Kerken. De reis is een cursus met bijbehorende themavieringen.

De opzet van de cursus is die van een pelgrimage langs een aantal plekken waar geloof en leven bij elkaar komen. Er wordt ruim gebruik gemaakt van beeldmateriaal, met bijgehorende teksten, die de cursist uitnodigen  zijn/haar eigen vragen op dit gebied te benoemen.  De cursus is een soort reisgids voor deze pelgrimage –  naar en vanuit zeven bestemmingen –  waarbij het gaat om de interactie tussen levenservaring en geloofsleven en ruimte wordt gegeven om diep in te gaan op concrete, persoonlijke vragen. Gebruik wordt gemaakt van een cursus, in ontwikkeling door de Noord-Hollandse Dekenaten.
De cursus gaat nog langs de volgende pleisterplaatsen:

Januari
De krochten van het zoeken naar waarheid – De waarheid van het geloven is een hartstochtelijke zoektocht van mensen naar waarachtige betekenis, gedeelde inzichten, universele waarden. Hoe gaan we in deze zoektocht met de waarheid van de ander om?

Februari
Het dal van diepe duisternis – Verdriet, pijn en dood horen bij het leven. Hoe ga je daarmee om, en wat helpt ons door het dal heen? Hoe kunnen we de dieptepunten van het bestaan samen beleven en leefbaar maken?

Maart
De opgraving van de grondwoorden – In het Land van Geloven worden grote woorden gebruikt, zoals barmhartigheid, gerechtigheid, schepping en bevrijding. Hoe kunnen we deze woorden gaan verstaan en ons eigen maken?

April
De woestijn van het niets en de grotten van de ascese – In de woestijn is het stil en leeg. Wat ervaar je dan nog? Het geestelijk leven en het kloosterleven zijn daar opgebloeid. Welke bronnen vinden wij nog in de woestijn?

De resterende bijeenkomstem zijn op een woensdag, steeds van 20.00 tot 22.00 uur:
 
  
– 3 februari in de Diependaalsekerk (Diependaalselaan 138), o.l.v. ds. Gerard Kansen
  
– 17 februari in de Oud-Katholieke St.Vitus (Melkpad 14), o.l.v. pastoor Leen Wijker
  
– 3 maart in de Onze Lieve Vrouw (Koninginneweg 40), o.l.v. pastoor Stef de Wit
  
– 17 maart in de Remonstrantse Kapel (‘s Gravelandseweg 144), o.l.v. ds. Peter Korver
  
– 14 april in de Morgenster (Seinstraat 2), o.l.v. ds. Wim Loosman

Verder zijn er vieringen, als afsluiting van een etappe:
    
– Zondag 28 februari viering in de Oud-Katholieke St.Vitus, aanvang 10.00 uur
  
– Zondag 7 maart viering in de Onze Lieve Vrouw, aanvang 10.30 uur

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.
Men kan op elke etappe opnieuw opstappen, de avonden zijn ook los van elkaar te volgen.