Alles wat adem heeft… wereldgebedsdag 2010

De jaarlijkse Wereldgebedsdag (WGD) wordt gehouden op 5 maart 2010 en is geschreven door christenvrouwen uit Kameroen met als thema ‘Alles wat adem heeft…..’.

Door deze wereldwijde viering krijgt het christelijk geloof een internationale oecumenische dimensie. Vrouwen en mannen bevestigen dat gebed en actie niet te scheiden zijn en beide invloed hebben op de wereld!

De WGD heeft een lange traditie. In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Dit leidde tot een gebedsdag in ± 170 landen; sinds 1929 ook in Nederland.

Kameroen is een land dat ligt in West-Afrika tussen Nigeria, Tsjaad, Congo en Gabon aan de baai van Biafra. Er wonen ruim 18 miljoen mensen. Het land is zwaar getroffen door aids en HIV: 79% van de bevolking tussen de 15 en 49 jaar is besmet.

Het Nederlandse comité heeft samen met het Luxemburgse comité enkele te steunen projecten gekozen:

–    het opzetten van een centrum in Efoulan voor aids-wezen en kinderen in een kwetsbare positie;

–    een jeugdproject: aanschaf van schoolboeken en schoolbusje in Sangmélina; 1800 van de armste kinderen kunnen hierdoor naar school.

In Nederland worden er in veel plaatsen vieringen gehouden. Helaas is in Hilversum de WGD in kerken gestopt en rest er alleen nog een aangepaste dienst in Gooizicht aan de Paulus van Loolaan 21. Deze dienst vindt plaats op maandag 8 maart en begint om 14.30.

Tot slot:

Wereldwijd samen bidden, woorden, saam één groot gebed

Oneindige God, U in ons midden, op afkomst wordt niet meer gelet.

Moge het zo zijn.

(een bijdrage van Bettie Moleman-Giskes)

Afbeelding boven: hongerdoek, geschilderd door de Kameroense kunstenaar René Tchebetschou.