Hip slaat aan.

‘Met 1500 hulpvragers in 2009 en een percentage gematchte hulpvragen van 95%, hebben vele mensen hulp van vrijwilligers uit een lokale kerk ontvangen.’ Aldus Stichting HiP (Hulp in Praktijk). Het afgelopen jaar is HiP heel hard gegroeid, en zijn ze in inmiddels 24 plaatsen (ook Hilversum) actief geworden namens de kerken. Alleen, de inkomsten groeiden niet hard genoeg mee door teruglopende subsidies en fondsen waardoor HiP moet inkrimpen als organisatie.

Maar HiP gaat door met het bij elkaar brengen van hulpbieders en hulpvragers en de helpdesk blijft bemenst, geen computerstem dus.
HiP is op zoek naar vrijwilligers en mensen die financieel willen meedragen.
Kunt u hen van dienst zijn? Neem dan contact op met Stichting Hulp in Praktijk,
Utrechtseweg 103
3702 AB  ZEIST
T: 030-7524200

Mocht u HiP financieel willen ondersteunen, dan kan dit via rekeningnummer 499.30.44.11.
Ga naar www.stichtinghip.nl voor meer informatie.