In de handen van mensen: beelden van Jezus door de eeuwen heen

Wie ik ben, wie iemand is, is mede afhankelijk van de betekenis die anderen aan mij of iemand hechten. In die zin zijn wij allemaal ‘in de handen van de mensen’, zo stelt dr. Jan Visser. Dat geldt ook voor de persoon van Jezus van Nazareth. Hij is na zijn dramatische dood overgegaan ‘in de handen van de mensen’.

Over de iconografie van Jezus Christus, de beeldbeschrijving, geeft Jan Visser een lezing op dinsdag 9 maart. Visser zal ingaan op de diepere betekenis van de afbeeldingen die in de loop der eeuwen van Jezus Christus zijn gemaakt.
Aan het bestaan van Jezus is in de loop der eeuwen een steeds wisselende betekenis gegeven. Die betekenissen zien we weerspiegeld in de christelijke cultuur. Die cultuur spreekt niet alleen over de spirituele en theologische betekenis die mensen aan Jezus hechten, maar ook over de verbeelding ervan. Hoe is Jezus in de loop der tijd afgebeeld? Welke betekenis gaven mensen aan Hem? Op deze en nog meer vragen geeft Jan Visser op 9 maart antwoord in woord en beeld.

Jan Visser (1931) is oud-katholiek priester, emeritus hoogleraar voor oude katholieke kerkstructuur aan de Universiteit van Utrecht. Hij was hoofddocent en coördinator van de voormalige Pastorale Psychologische Leergang aan de Theologische Faculteit eveneens te Utrecht en rector van het Oud-Katholiek Seminarie verbonden aan de genoemde Faculteit. Visser was lid van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht en is lid van de internationale rooms-katholieke en oud-katholieke dialoogcommissie.

De lezing begint om 20.00 uur en is gratis. Aanmelden bij pastoor Leen Wijker is wel gewenst.

(Afbeeldingen (keuze van de webredactie):

– onbekend, Duitsland, 16e eeuw
– Buddy Christ
– Rembrandt van Rijn

– Life of Jesus Mafa)