Kerkbalans

Het begin is er: Margreet Vos, onze penningmeester, mocht al 51 enveloppen met een reactie op Kerkbalans openen en starten met de optelsom van alle toegezegde giften. Een voorlopig subtotaal, want ze hoopt dat nog heel veel reacties op actie Kerkbalans volgen. Met deze inkomsten kan de parochie de kosten van ons kerkzijn in Hilversum voldoen en kunnen nieuwe plannen financiële onderbouwing krijgen.

U kunt uw antwoord op actie Kerkbalans afgeven aan de pastoor of penningmeester, meegeven met de collectemand tijdens de viering kan natuurlijk ook.