Palmzondag

Na het zegenen van de ‘palmtakjes’ gaan we op deze zondag in optocht een rondje door de buurt. Een vrolijke stoet van zingende en met takjes zwaaiende mensen, muzikanten en kinderen met vrolijk gekleurde palmpasenstokken.
Het hoort bij het verhaal van de intocht van Jezus in de stad Jeruzalem. Met enthousiast applaus werd Jezus ontvangen, feest was het!

Wanneer onze optocht weer terug komt in de kerk, gaan de kinderen naar De Akker voor hun eigen viering. In de kerk is een omslag te merken. De priester wisselt van kazuifel, een andere kleur.
En dan wordt de passie gelezen, het verhaal van het ‘Hosanna voor de koning’ tot en met ‘ Kruisig Hem’.
De Goede Week, de week naar Pasen toe, wordt ingezet.