Gemeentevergadering

deel van toetsenbord en briefje met cijfers
In het voor- en najaar komt de parochie bijeen voor de gemeentevergadering. Het kerkbestuur behandelt ingekomen stukken en doet mededelingen. En elke aanwezige kan zijn of haar vraag of voorstel voorleggen.

Voor de gemeentevergadering van komende woensdag 19 mei staan ook geagendeerd het financiëel jaarverslag 2009 en de actie Kerkbalans. Met de extra-synode nog vers in het geheugen, nog meer dan anders belangrijk agendapunten.
Van de laatste twee synodes (november 2009 en april 2010) wordt verslag gedaan en tevens zullen de voorstellen voor de aankomende synode in november besproken worden.

De voorjaarsgemeentevergadering 2010 begint om 20.00 uur en wordt gehouden in De Akker.