Nieuwsbrief mei 2010

Nieuwsbrief mei 2010

 

 

Beste parochianen, gastleden en vrienden van de OK St. Vitusparochie,

Een paar dingen, die we graag nog even bij u onder de aandacht willen brengen:

 

 

Telefoonnummer pastoor Klaas-Jan Homan

In de vorige Vitus is een verkeerd telefoonnummer geplaatst voor het bereiken van pastoor Klaas Jan Homan, die tijdens de vakantie van pastoor Nico Schoorl ( van 13 mei tot 3 juni) de pastorale taken op zich neemt. Hier is het goede nummer: 078 6454189 of 06 18698317.

 

Gemeentevergadering, morgenavond 19 mei, de Akker, 20.00 uur.

Op deze avond zal de verslaggeving van de twee afgelopen Synodevergaderingen centraal staan, namelijk de najaarsvergadering van 2009 en de extra voorjaarsvergadering van 2010. Op beide vergaderingen ging het in hoofdzaak om de financiën van onze kerk. Na de jaren waarin extra werd geinvesteerd in het kader van groeiactiviteiten, lijkt het tijd te worden voor bezuinigingen en/of hogere bijdragen van de plaatselijke parochies. De kersverse synodalen Theo van Asselt (foto) en Jillis van Maaren zullen verslag uitbrengen van de synodebesprekingen en samen met u willen we de consequenties ervan voor onze parochie bespreken.

Ook onze eigen financiële situatie komt aan de orde in het jaarverslag over 2009 en wij zullen ons erop moeten beraden hoe we financieel de komende jaren tegemoet gaan treden. Natuurlijk gaat het dan nooit alleen over cijfers, maar juist over visie, inzet en plannen, waarin uw stem van harte mee mag klinken.


Kerkbalans – herinnering

Nauw samenhangend met bovenstaande: nog lang niet iedereen heeft zijn of haar bijdrage aan kerkbalans toegezegd. Het kerkbestuur onder leiding van penningmeester Margreet Vos bereidt zich voor om alle parochianen die nog niet gereageerd hebben, binnenkort persoonlijk hierover te benaderen. Een hele onderneming, maar noodzakelijk om onze parochie gezond te houden. Mocht u het vergeten zijn en ons werk uit handen willen nemen: uw toezegging kunt u nog steeds doen bij

Margreet Vos,
Cameliastraat 13,
1214EZ
Hilversum,
tel
035-6229465.
Email: vosvanbuuren@hetnet.nl

 

namens het kerkbestuur OK St. Vitus,

Dio van Maaren, voorzitter

 

 

 

Vita Nuova

Hier is een uitnodiging voor de jongeren van 4 tot 14 jaar! Om zoveel mogelijk parochieleden te informeren zullen voortaan via de mail de Vita-activiteiten bekend worden gemaakt. Natuurlijk blijven de activiteiten ook terug te lezen op de site en in de Vitus.

Hoi (jeugdige)parochieleden!

We willen jou (kinderen van 4 – 14 jaar) graag uitnodigen voor ons jaarlijkse dagje weg met Vita.

Op zondag 13 juni mag jij namelijk mee naar het pannenkoekenhuis van Hans & Grietje in Zeewolde.!

We verzamelen die dag om 12.00u. (na de kerkdienst) op het kerkplein. Daar zwaaien we alle papa’s en mama’s uit.

Om 16.30u. mag je dan op het kerkplein weer worden opgehaald.

De kosten voor deze dag zijn €6,-. De lunch en het drinken voor die dag zijn daar natuurlijk bij inbegrepen. Ook zorgen wij voor wat lekkers tussendoor.

Dus geef je zo snel mogelijk op! Maar uiterlijk vóór 4 juni. (Dan kunnen we op tijd reserveren.)

Opgeven kan door het onderstaande strookje  uit te printen en te geven aan Herman of Annemarie, maar bellen (035-6859940) of mailen mag ook: ok-vitanuova@hotmail.com

(Bij slecht weer zullen we eerder terug zijn op het kerkplein omdat het middagprogramma dan vervalt.Maar wij hopen natuurlijk op een gezellige en zonnige dag.)

Het lijkt ons heel leuk als jij ook meegaat!

Groetjes van Vita Nuova,

Maaike Giskes, Marijn Plomp, Herman Giskes, Annemarie Giskes

 

Ik,…………………………………(naam), ga 13 juni wel/niet mee naar Hans & Grietje.

(Afhankelijk van het aantal kinderen hebben wij eventueel rij-ouders nodig. Wilt u aangeven of u daar beschikbaar voor bent? ja/nee) aantal plaatsen……….)