Enquete over Naardense Bijbel – lezingen

In de vieringen in onze kerk hebben we het afgelopen half jaar veel lezingen gebruikt uit de “Naardense Bijbel”, een vertaling door Dr. Pieter van Oussoren. Dit is deel van een experiment in onze landelijke kerk, op initiatief van de pastores Schoon en Ploeger uit het bisdom Haarlem.

De lectoren en lezers hebben onderling hun bevindingen met het lezen van deze teksten geevalueerd en dat doen ze na elke lezing opnieuw.

Maar er is ook toegezegd dat de ‘hoorders’, de parochianen en bezoekers dus, ook de kans zouden krijgen om hun zegje te doen over deze vertaling. Daarom hebben we op de website nu een enquete geplaatst, waarvan we hopen dat u hem in wilt vullen. Voor een groot deel zal het van de uitslag van deze enquête afhangen of we in de toekomst met deze vertalingen van de lezingen door zullen gaan.

 

Als u hier klikt, gaat u rechtstreeks naar de enquete

 

Hartelijk dank alvast,
namens het kerkbestuur
Dio van Maaren