Allerzielen

poster allerzielenAllerzielen, een dag van gebed voor allen die uit het aardse leven zijn heengegaan. Nabestaanden bezoeken het graf, ontsteken kaarsen en noemen de namen in herinnering.

Tijdens de viering van Allerheiligen/Allerzielen op zondag 31 oktober (aanvang 10.00 uur) worden alle gestorvenen herdacht. De namen van overledenen parochianen van het afgelopen jaar worden voorgelezen en ook de namen van de overleden pastores van de Hilversumse parochie worden genoemd. Het is mogelijk tijdens de viering zelf een kaars voor overleden dierbaren aan te steken.

In de middaguren is de kerk ook open voor diegenen die niet in de gelegenheid zijn om de eucharistieviering bij te wonen of op hun eigen gekozen moment hun dierbaren willen herdenken.

Ter afsluiting van deze dag wordt om 16.00 uur een herdenkingsconcert gegeven door het koor van de oud-katholieke kerk onder leiding van Bart Klijnsmit. Dit concert is gratis toegankelijk.