Eerste Heilige Communie

omhooggehouden hostieDaan, Jesse, Mieke en Max hebben zondag 7 november voor de vierde en laatste keer hun communie-catechese gehad. Tijdens de viering op zondag 14 november zullen Mieke, Jesse en Daan hun eerste communie doen. Max  heeft besloten daar nog even mee te wachten.

Het zijn maar vier bijeenkomsten waarop we ons voorbereiden, maar er komt heel wat ter sprake.
Allereerst de bijbel als dik boek van lang geleden: waarom lezen we die verhalen nu nog? Zijn die verhalen ook voor ons bedoeld?
En dat laatste avondmaal: wat gebeurde er toen en waarom kwamen Jezus en zijn leerlingen eigenlijk bij elkaar? O ja, de uittocht uit Egypte, dat verhaal over Mozes in de woestijn waar ineens ´manna´ op de grond lag!

Ook over dopen hebben we het gehad. Bij de doop ga je officieel horen bij de  groep mensen die in de kerk samenkomen. Je naam wordt opgeschreven in het grote doopboek. In Gods hand stond die naam natuurlijk allang!
Het is feest in de kerk, meestal rond een baby. Voor drie van de vier kinderen is dat een feest van lang geleden, maar Daan wordt op 14 november tijdens de viering gedoopt. Voor hem dus dubbel feest!

Want: je eerste communie doen betekent ook feest. Na al die jaren in de kinderkerk en op de zaterdagen van Lering en Vermaak eindelijk oud genoeg om met alles mee te doen tijdens de mis! Al valt het nog niet mee om te begrijpen wat er allemaal gezegd wordt in het ‘eucharistisch gebed’:
we bedanken God voor ons leven, voor Jezus die ons hier op aarde heeft laten zien dat de liefde alle haat overwint en ons oproept daaraan te denken elke keer als we brood en wijn delen.
Maar, alles begrijpen hoeft ook niet. In de kerk vieren we elke zondag ‘eucharistie’, horen we de verhalen uit de Bijbel telkens met andere en oudere oren, kortom: zijn we met elkaar op weg door ons leven. Vanaf 14 november met deze drie communicanten erbij.

Met dank aan Mariëtte Smits, catecheet.