Avonden voor belangstellenden

cover dvd

Bij voldoende belangstelling start woensdag 9 februari een gespreksgroep voor mensen die belangstelling hebben voor het oud-katholieke geloof. De gespreksgroep komt in totaal drie keer bijeen in de pastorie aan het Melkpad 14. Na 9 februari zijn de twee volgende bijeenkomsten op woensdag 16 maart en 6 april. De avonden beginnen om 20.00 uur en deelname is gratis. Ze worden geleid door pastoor Leen Wijker.

In de bonte verschijningswereld van geloofsgemeenschappen en kerken weten de meeste mensen wel het onderscheid tussen katholieken en protestanten. Maar wat Oud-Katholieken zijn, is voor velen onbekend.

De Oud-Katholieke kerk is een kerk die onafhankelijk van Rome reeds drie eeuwen een zelfstandig leven kent.  Het is een kerk vol historie en met een rijk erfgoed en een grote traditie. In tegenstelling tot het rooms-katholieke geloof kent de Oud-Katholieke kerk bijvoorbeeld geen celibaat. Oud-Katholieke priesters kunnen gewoon trouwen. Tijdens de drie bijeenkomsten wordt ingegaan op het verschil tussen de diverse geloofsgemeenschappen en uitleg gegeven over het Oud-Katholieke geloof. Ook wordt ingegaan op de structuur en de geschiedenis van de Oud-Katholieke kerk, de sacramenten, de kerkboeken, de rituelen. De film ‘Ik zoek een kerk’ ondersteunen het verhaal  van pastoor Wijker in beeld en geluid.

Aanmelden voor de avonden kan tot uiterlijk maandag 7 februari bij pastoor Leen Wijker, tel:035-6248009 of e-mail: pastoor@stvitus.nl.