Trouw en toegewijd

In het bijbelboek Handelingen der apostelen lezen we over de eerste christenen. Het vallen en opstaan bij de eerste gemeente, het uitgroeien tot christelijke kerk. In Jeruzalem bijvoorbeeld was zo’n groep gelovigen bijeen. De gemeente was eensgezind. Ze accepteerde – zij het met moeite – de eigen inbreng van Romeinen en Galaten die zich geen Jood meer noemden. Het pleit voor de vroege kerk dat ze die veranderingen een plek heeft gegeven. Een uitdaging voor ons zoveel eeuwen later om tot eenzelfde openheid te komen.

We hopen er iets van terug te vinden in de oecumenische viering van gebed voor de eenheid op zondag 23 januari. Dit jaar komen de parochie- en gemeenteleden van drie kerken bij elkaar in onze oud-katholieke kerk. De voorgangers zijn pastoor Stef de Wit (rk), dominee Heleen Weimar (PKN) en pastoor Leen Wijker (ok).

‘Trouw en toegewijd’ wordt in deze dienst het thema, dat vanuit die eerste eeuw van onze jaartelling wordt getild naar het hier en nu.
De viering begint om 10.30 uur, na het gezamenlijk ontbijt dat vanaf 10.00 uur in De Akker plaats vindt.

Welkom bij deze viering, leden en niet-leden!