Kerkbalans

logo kerkbalansGeloof en Geld. Daar zijn heel wat preken over te houden. Het woord geld alleen al staat zo’n 130 keer in de bijbel. Geldbuidel, geldnood, geldwisselaar, geldzucht het is allemaal terug te vinden in de Heilige Schrift…

Jaarlijks komt de vraag van het kerkbestuur om ook financieel bij te dragen aan de kerk. Dankzij de bijdrages aan Kerkbalans en aan de collecteschaal in de vieringen zijn we tot nu toe in staat geweest om een 100% pastoorsaanstelling te hebben, om wekelijks vieringen te houden en het kerkgebouw te onderhouden, om gastvrij te zijn bij de koffie na de vieringen en op het kerstkerkplein, om te investeren in publiciteit, lezingen en catechese. Kortom, om kerk met een missie te zijn temidden van Hilversum èn omstreken.

Tijdens de dienst  van zondag 13 februari aanstaande worden de antwoordformulieren van Kerkbalans ingezameld en naar voren gebracht. Uiteraard kan het formulier ook op een eerder of wat later tijdstip afgeven worden aan een van de kerkbestuursleden.