Dienst van handoplegging, zalving en gebed

Veel mensen verlangen naar genezing van lichamelijk of innerlijk lijden; anderen willen gezegend worden met kracht voor zichzelf of om anderen te helpen. In de dienst op zondag 3 april brengen wij deze verlangens met vertrouwen tot de verrezen Heer die overwonnen heeft, ook over ziekte en dood.
De viering begint om 10.00 uur.