Pasen voor beginners en gevorderden

Wat betekent Pasen? Als je deze vraag zomaar aan iemand stelt is het goed mogelijk dat hij of zij daar geen antwoord op heeft. Het is een van de redenen waarom we ook drie avonden organiseren om het feest van Pasen onder de aandacht te brengen. Dit jaar zijn die avonden op donderdag 17 en 31 maart en 14 april. Alle avonden beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in de kerk.

De kennis over Pasen is bij veel mensen behoorlijk weggezakt. Niet alleen bij mensen die niet geloven en nooit naar de kerk gaan, maar ook bij mensen die van huis uit gelovig zijn opgevoed, maar er vandaag de dag niet veel meer aan doen.

Pasen is het belangrijkste feest van de christelijke kerk. We doen er maar liefst 40 dagen over om ons op dit feest voor te bereiden. Dat is niet alleen een lange, maar ook intense tijd, die uitloopt in de Goede week en afgesloten wordt op Paasmorgen.


Deelnemers aan de avonden kunnen hun kennis over het paasfeest opfrissen of er voor de eerste maal van horen. Wat betekenen al die rituelen die bij het paasfeest horen, wat houden de verschillende vieringen in, de gebruiken en de gebaren? Aan de hand van het boek  ‘Intercity bestemming Pasen’ wordt met teksten, videobeelden, een rondleiding door de kerk, een gesprek over Jezus’ laatste dagen en het wonderlijke verhaal van zijn verrijzenis alle informatie over Pasen verkregen. De cursus staat onder leiding van pastoor Leen Wijker en enkele parochianen.

Bent u nieuwsgierig en wilt u weten wat er in de paasweek nou precies gevierd wordt en waarom Pasen zo belangrijk is? Meld u dan aan voor de avonden. Deelname aan de cursus kost 5 euro. Hiervoor krijgen deelnemers het boek ‘Intercity bestemming Pasen’. Aanmelden tot uiterlijk 14 maart kan bij pastoor Leen Wijker, tel: 035-6248009 of via e-mail.