Olie met betekenis

Olie speelt een belangrijke rituele rol in de verhalen van de Bijbel. In het Oude Testament lezen we over het zalven van een koning of profeet met (olijf-) olie, dat wil zeggen: aanstellen onder Gods zegen. In het Nieuwe Testament verwijst de naam ‘Messias’ (gezalfde), de eretitel van Jezus, ernaar. In de katholieke kerk wordt olie gebruikt bij de doop, het vormsel, de bediening van het sacrament van zieken en bij de wijding van een nieuwe priester of bisschop.


Op de woensdagavond van de Goede Week (maar eigenlijk is het dan al Witte Donderdag, want de vooravond telt mee bij de dag) wordt de nieuwe olie van het jaar gezegend. Dat gebeurt per bisdom op één plek: in de kathedraal van de bisschop. (De kathedraal is de thuishaven van de bisschop: de kerk waar – letterlijk – zijn stoel, de ‘kathedra’, staat.)

 Daarmee is deze viering een teken van verbondenheid tussen alle parochies in een bisdom. Priesters, vormelingen, dopelingen en andere leden van de parochies van het bisdom komen samen en nemen na afloop de nieuw gewijde olie mee naar de eigen kerk. Bij de wijding staan er grote potten met heerlijk ruikende olie en balsem in de kerk.
Een ieder is van harte welkom om deze bijzondere dienst bij te wonen.

Voor het Aartsbisdom Utrecht wordt de oliewijding gehouden in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis aan het Willemsplantsoen te Utrecht op woensdag 20 april 2011.
 De dienst begint om 19.30 uur. De kerk ligt op plm 7 minuten loopafstand van het Centraal Station.