Het christendom van Pinksteren tot Constantijn

Een jaar geleden startte een groepje met het Leerhuis. Het thema was: de Eucharistie. Een klein groepje, maar het enthousiasme was groot. Zo groot dat unaniem werd besloten verder te gaan met een nieuw thema. Dat thema werd ‘Het Christendom van Pinksteren tot Constantijn.’

Door ziekte van één van de leden is de start voor dit seizoen uitgesteld, maar de verwachting is dat we ongeveer rond eind oktober weer zullen starten. Als u zich meer wilt verdiepen in de achtergrond van ons geloof en de geschiedenis daarvan, bent u van harte welkom om ons groepje te komen versterken.

De bijeenkomsten worden eens in de één à twee maanden op maandagavond gehouden in Hilversum. Met belangstelling zien wij uw aanmelding tegemoet bij Antonie van Aartsen (vaartsen@kpnmail.nl).