Impressies van een synodaal

Vandaag, zaterdag 19 november, vond de jaarlijkse synode plaats. Deze keer stonden er geen schokkende punten op de agenda.

Naar aanleiding van de aanschaf van drie gebouwen is besloten dat de begrotingscommissie van de Synode ook bij dit soort beslissingen – hoe snel ze ook genomen moeten worden- voortaan om advies wordt gevraagd.
Het landelijk Gebouwenbeleid wordt verder uitgewerkt, zodat ook parochies hun gebouwen in de toekomst kunnen onderbrengen.
Ook heeft de Synode verzocht om projecten pas te starten als de volledige (externe) financiering is gegarandeerd, zodat hier geen lasten uit kunnen voortvloeien.

Onze eigen Alice Parmentier is verkozen tot lid van het Collegiaal Bestuur. Zij vertegenwoordigt de Synode binnen de geestelijkheid.

In het middagprogramma gaf Kor Berghuis aan hoe scholieren hun maatschappelijke stage in de parochie kunnen lopen. Dit biedt mooie mogelijkheden om lokale activiteiten te ondersteunen.
De discussie in het middagprogramma viel mij persoonlijk wat tegen. Hoewel de inleiders een erg op de maatschappij gericht betoog hielden, was de discussie-opzet meer op het individu gericht.
De aanzet op de gemeenteavond met pastoor Bernd Wallet vond ik zelf een stuk spannender.
De discussie wordt verder uitgewerkt door de Toerustingscommissie. Ook zal een en ander worden uitgewerkt in een herderlijke brief van de aartsbisschop.

Theo van Asselt