Zegening van de kaarsen

Veertig dagen na Kerstmis, op zondag 5 februari, vieren we de Opdracht van de Heer in de tempel, ook wel Maria Lichtmis genoemd. In het bijbelverhaal bij Maria Lichtmis wordt Jezus naar de tempel gebracht om hem te laten zien. Hij wordt daar herkend als de Messias die God beloofd had. De Messias die verwacht wordt met Advent, is gekomen en wordt herkend door Anna en Simeon, twee mensen die uitzagen naar zijn komst.

In de viering worden de kaarsen gezegend.