Vastenactie 2012

Twee jaar salaris (€ 8.500) voor een opbouwwerker en een budget om lokaal geproduceerde kinderbijbels te kunnen uitgeven. Dat zijn concreet de doelen van de Vastenactie 2012.
We zoomen in op Afrika, Mozambique, het anglicaanse bisdom Niassa. Een bisdom dat de laatste jaren een enorme groei meemaakt. Mensen komen tot geloof en overal ontstaan nieuwe geloofsgroepen. Al in 2006 was ondersteuning van dit bisdom doel van de Vastenactie. Nu, zes jaar later, richten we ons op het jeugd- en jongerenwerk in die snelgroeiende kerk. Belangrijk werk, dat catechese omvat, maar ook vorming, cursussen en voorlichting over gezondheid of gezinsleven. We willen investeren in een opbouwwerker die jeugdleiders gaat opleiden. En in kinderboeken met Bijbelverhalen, geïllustreerd door plaatselijke kunstenaars.
Een pracht project, waar we als landelijke kerk en ook in Hilversum graag aan bijdrage.

Wilt u ook meedoen? Maak dan een bijdrage over naar banknummer 65.84.44.522 tvn OK Kerkbestuur ovv Vastenactie 2012.