Olie

Op talloze plaatsen in de Bijbel speelt olie een belangrijke rituele rol. Het wordt gebruikt om een koning of profeet te zalven, dat is onder Gods zegen aan te stellen. Ook in het Nieuwe Testament verwijst de naam ‘Messias’, de eretitel van Jezus, ernaar. De naam betekent immers ‘gezalfde’.

In de katholieke kerk wordt olie gebruikt bij de doop, het vormsel, de bediening van het sacrament van zieken en bij de wijding van een nieuwe priester of bisschop.

Op de vooravond van Witte Donderdag, op de woensdagavond dus, wordt tijdens de Chrismamis in de Ste Gertrudis in Utrecht, de nieuwe olie van het jaar gezegend. Vanuit allerlei parochies in het Utrechtse bisdom komen dan vertegenwoordigers naar voren om de olie op te halen en mee te nemen naar hun eigen kerk.
U bent welkom bij deze viering die om 19.30 uur begint.