Werkbezoek aartsbisschop van Utrecht


Eens in de drie jaar komen de aartsbisschop, de secretaris van de bisschoppen en een afvaardiging van de financiële raad op werkbezoek. Er vinden diverse gesprekken plaats over het reilen en zeilen van de parochie. Dit werkbezoek zal zijn op dinsdag 6 november en begint om 15.00 uur. De bisschop zal dan een afzonderlijk gesprek hebben met de pastoor en spreken met het kerkbestuur, zonder en met de pastoor. De inventarislijsten en de registers zullen worden gecontroleerd. In oktober wordt het financiële gedeelte al nagekeken.

Aansluitend najaarsgemeentevergadering 6 november
Alle parochianen worden van harte uit genodigd voor de gemeentevergadering die die dag om 19.30 uur begint. In het eerste uur zal de bisschop verslag doen van wat hij die middag heeft gedaan. Het tweede gedeelte van de gemeentevergadering zal gaan over de synodeagenda. We hopen dat veel parochianen bij de gemeentevergadering aanwezig zullen zijn.

In het interne gedeelte van de site is nu tevens een samenvatting van de synodeagenda beschikbaar! Daarnaast zijn ook de originele bijlages in te zien. Log hiervoor in en ga naar Wel-en-Wee > 2012 > Oktober. Of klik hier 
Zondag 4 november a.s. zullen er tevens enkele papieren exemplaren van de samenvatting in het portaal liggen.