De schouders eronder: verslag Synode 2012

Zaterdagen: goed voor de wekelijkse sport, of juist dat ene goeie boek, een extra grote wandeling met kinderen of hond…
Maar ook, dit afgelopen weekend: synode! 
De synode, bestaande uit afgevaardigden uit alle oud-katholieke parochies in Nederland, onder leiding van het Presidium die de synode voorzit, gaat met het Collegiaal Bestuur in vergadering over het gevoerde beleid en de beoogde begroting.

Zo, hebben we die termen vast gehad!

Waar het om gaat, is de manier waarop wij met zijn allen kerk willen zijn. Dat kan niet alleen tot de parochies beperkt blijven, maar ook landelijk willen we alle neuzen dezelfde kant op hebben, samen de schouders eronder! We gaan immers nog steeds voor groei!
Daarom zijn ook afgelopen zaterdag de financiële én inhoudelijke zaken weer besproken.

Zoals gebruikelijk geef ik daar graag een korte en bondige samenvatting van voor u, als parochiaan, om toch even mee te krijgen wat er zoal gebeurt. Graag maak ik ook een uitgebreid verslag, zodat het voor de geïnteresseerden allemaal niet te kort door de bocht gaat.Deze keer stond het me wat tegen, dat snijden in die tekst! Eigenlijk doet het de onderwerpen tekort. 

Daarom, voor u, onderdit linkje gewoon mijn volledig verslag!

Ik hoop dat u de moeite wilt doen om het door te lezen (ja goed, zó lang is het tenslotte ook weer niet!). Het gaat om belangrijke zaken, landelijk, maar óók voor Hilversum. 

Kleine sneak preview:

Een kleine greep, grote vragen. Neemt u alstublieft de moeite van het lezen, en uw eventuele vragen hierover zijn welkom bij mij (jillisvm@hotmail.com) of op de voorjaars-gemeentevergadering, waar het ook ter sprake zal komen. 

Dank!

–  Theo van Asselt en Jillis van Maaren, synodalen te Hilversum