Vastengroet

‘Met Jezus maakt God een begin met het genadejaar. Het is jaar van de sabbat, waarin scheefgegroeide verhoudingen worden rechtgetrokken en ieder mens een nieuwe kans krijgt om ten volle mens te zijn.’
Enkele regels uit de vastengroet 2013 van Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht, en  Dirk Jan Schoon, Bisschop van Haarlem. U kunt de groet hier lezen.