Vastenoffer 2013: Ste Barbara

In de veertigdagentijd ondersteunen we als oud-katholieke kerken in Nederland samen één doel. Het ene jaar is dat een project in het buitenland, het andere jaar een doel in Nederland. In 2013 richten we ons op het binnenland en zamelen we geld in voor Ste Barbara, missie en diaconaat. Een aantal projecten krijgt zo meer kansen, zoals het citypastoraat in Rotterdam, het luchthavenpastoraat op Schiphol, het zeemanspastoraat in Vlissingen en het straatpastoraat in Leiden. Ste Barbara heeft ook individuele hulpverlening als doelstelling. De verwachting is dat deze hulpverlening de komende jaren zal moeten groeien vanwege de toenemende vraag. In de folder leest u hier meer over het vastenoffer 2013.

Wilt u ook meedoen om Ste Barbara een goede financiële basis te geven? Maak dan uw bijdrage over naar bankrekening 65.84.44.522 ten name van O.K. Kerkbestuur onder vermelding van Vastenactie 2013. We hopen samen vanuit Hilversum na Pasen een mooi bedrag over te kunnen maken voor Ste Barbara.

Foto: Mission to Seafarers (foto Remco Robinson)