Wijdingen

Vier wijdingen vinden plaats in de komende tijd. Angela Berben wordt op zondag 3 februari  in Amerfoort gewijd tot diaken. Op zaterdag 9 februari zal de aartsbisschop van Utrecht de beide diakenen Joke Kolkman en Robin Voorn tot priester wijden in de kathedrale kerk van de Ste Gertrudis te Utrecht. De feestelijke eucharistieviering begint om 14.30 uur. Victor Scheijde, pastoraal werker in Groningen en Friesland, zal op zaterdag 2 maart a.s. tot diaken worden gewijd. Zie de agenda op de website van de landelijke kerksite voor meer informatie.