Hoogfeest van Pinksteren

‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit!’ Woorden uit het evangelie volgens Johannes die gelezen zullen worden in de viering van Pinksteren. De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekoste’ dat vijftigste (dag) betekent. Het is het feest van de vijftigste dag na Pasen. Het feest van Pasen, het leven dat sterker is dan de dood, gaat verder!

In de christelijke kerken wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. De leerlingen en vrienden van Jezus spraken daarna in allerlei talen verstaanbaar voor iedereen die hen hoorde, over de boodschap van Jezus. De omstanders waren verbijsterd: Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Wat heeft dit toch te betekenen?’ Petrus hield daarop een toespraak. Lees verder in de Bijbel, in het boek Handelingen, hoofdstuk 2

Zondag 19 mei, 10.00 uur.

Afbeelding: Sint Peter preekt door Masaccio, 15e eeuw